Tapahtumat
Tulokset
Keskustelut
Hallitus
Asusteet
Omat tiedot
Historia
Pistelasku
Säännöt
 

Kalevan Kierros 2017

Luistelu 28.1. 30 km Seinäjoki
Hiihto 11.3. 54 km Jyväskylä
Suunnistus 27.5. 15 km Hämeenkyrö
Soutu 1.7. 30 km Keuruu
Pyöräily 19.8. 66 km Iitti
Juoksu 23.9. 23 km Tuusula

 

Tulokset

Kalevan Kierros

Naiset

Miehet

Joukkueet

Naisjoukkueet

Viesti

Vanhat tulokset

 

Keskustelut

KK-Forum

Kiertäjät -ryhmä

Kalevan Kierros -sivut

 

#kalevankierros @kalevankierros


Instagram #kalevankierros

 

Hallitus

Yhteystiedot

Hallituksen kokoukset

 

Asusteet

Tilaa Kalevan Kierroksen asusteita

 

Omat tiedot

Ilmoittautumiset ja yhteystiedot

 

Historia

Tilastot

Vuosikirjat (sis. tulokset)

Ansiomerkit

Vanhat uutiset

Websivut 2011-2014

 

Pisteiden laskeminen

Kalevan Kierroksella jaetaan pisteitä siten, että osalajin voittaja saa 1000 pistettä. Muiden pisteet lasketaan suhteuttamalla suoritusaika voittajan aikaan. Suhteelliset aikaerot vaihtelevat lajista riippuen, mm. pyöräilyssä ilmanvastus ja soudussa virtausvastus tasaavat kilpailijoiden aikaeroja kun taas suunnistuksessa fysiikan lisäksi vaadittava taitoelementti kasvattaa eroja. Lajien erilaisesta luonteesta johtuen pistelaskennassa käytetään lajikohtaista etukerrointa, jonka avulla lajit pyritään asettamaan tasaveroisiksi toisiinsa nähden. Lajikohtainen etukerroin perustuu pitkä-aikaisiin tilastoihin.

Luistelu   1000 – 2800*log(oma aika/voittajan aika)
Hiihto     1000 – 2000*log(oma aika/voittajan aika)
Juoksu     1000 – 2000*log(oma aika/voittajan aika)
Soutu      1000 – 3500*log(oma aika/voittajan aika)
Pyöräily   1000 – 2800*log(oma aika/voittajan aika)
Suunnistus 1000 – 1300*log(oma aika/voittajan aika)

Voit laskea omat pisteesi pistelaskurilla.

PISTELASKURI

Pistejakaumassa lajien välillä tulee aina hajontaa mm. olosuhteista ja lajivoittajan tasosta riippuen. Suunnistuksessa ratojen/maaston haastavuus vaikuttaa pisteiden hajontaan. Alla pisteiden jakautuminen lajien välillä vuosilta 2015 ja 2016:

kk15pisteet_suhteellinen2kk16pisteet_suhteellinen

Huomio hiihdon pisteytyksistä:

Perinteisen hiihtotavan vertailuaika on saavutettu suoritusaika. Vapaan hiihtotavan vertailuaika saadaan kertomalla suoritusaika parittomina ”vapaan hiihtotavan vuosina” kertoimella 1,06 ja parillisina ”perinteisen tyylin vuosina” kertoimella 1,18. Molempien tyylien vertailuajat yhdistetään ja paras saa 1000 pistettä, johon muita aikoja verrataan.

 

Kalevan Kierroksen säännöt

Kalevan Kierros ry:n säännöt

Kalevan Kierroksen osakilpailusäännöt