2017
huhtikuu
Normaali

Hallituksen kokous 8.4.2017

TIIVISTELMÄ KALEVAN KIERROKSEN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 8.4.2017

Kalevan Kierroksen hallitus kokoontui Pajulahdessa 8.4. Ennen varsinaista hallituksen kokousta hallitus piti kehittämisseminaaria, jossa haettiin keinoja Kierroksen markkinoinnin kehittämiseksi ja jäsenmäärän nostamiseksi.

Hallituksen kokouksessa käytiin läpi seuraavia asioita:

Talous: Yhdistyksen talous menee suunnilleen talousarvion mukaisesti. Luistelun palautus oli budjetoitua pienempi, kun taas hiihdon palautus oli vastaavasti suurempi. Luistelun palautuksessa on huomioitava, että rekrytointihyvitys kohdistui suoraan luistelun palautukseen ja siten vääristää todellista lukua. Kaikkiaan 13 henkilöä sai luistelun ilmaiseksi hankittuaan vähintään kaksi uutta kiertäjää vuodelle 2017.

Hiihdon osalta kuusi kiertäjää ei ole maksanut hiihdon osallistumismaksua ja heille on tulossa karhukirje asiasta.

Luistelun palaute: Yleisesti hallitus totesi, että tapahtuma onnistui hyvin huolimatta lukuisista eräjakovaihtotoiveista. Pääsääntöisesti ne hyväksyttiin ja voitiin todeta, että toiveet kohtuullisesti kumosivat toisensa eikä ylisuuria eriä syntynyt.

Suurin kritiikki kohdistui kärjen seurantaan järjestäjien toimesta. Kuuluttajalla ei ollut vieressään henkilöä. joka olisi seurannut kärkeä ja tämä aiheutti epäselvyyttä muutamassa erässä kirimaalien oikeasta tulojärjestyksestä.

Samoin tulokset olisi ollut hyvä saada internettiin jokaisen erän valmistuttua.

Hallitus päätti käyttää sopimuksen option ja näin ollen Seinäjoella luistellaan myös 2018 ja 2019. Ensi vuoden ajankohdaksi hallitus esittää 27.1. 2018. (Kakkosvaihtoehto on 3.2.2018). Päivämäärä varmistuu kevään aikana.

Hiihto: Tämän vuotinen hiihto Jyväskylässä on kiertäjien keskuudessa saanut paljon kritiikkiä monesta eri aiheesta, korostuneesti reitillä olevista vauhdikkaista ja mutkaisista laskuista. Hiihtovastaava on tehnyt yhteenvedon palautteesta ja se on nähtävillä Kierroksen verkkosivuilla samoin kuin kisajärjestäjän parannussuunnitelmat, joten tässä niistä ei se enempää.

Kisajärjestäjien parannuslupausten perusteella hallitus päätti keskustelun jälkeen käyttää sopimuksen option ja Kalevan Kierroksen hiihto suoritetaan myös 2018 ja 2019 Neljän Vuoren Hiihdon yhteydessä SkiJyväskylän isännöimänä. Vuoden 2018 päivämäärä on alustavasti 10.3.

Suunnistus: Tapahtuman osalta kilpailukutsu on julkaistu jo ennen hallituksen kokousta ja kisajärjestelyt etenevät sen mukaisesti. Koska nyt käytetään väliaikalähtöä, niin hallitus päätti, että lähtöjärjestys tapahtuu siten, että vuoden 2016 suunnistuksen tulosten perusteella lähtijät jaetaan kolmeen ryhmään, paras kolmannes, toinen kolmannes ja hitain kolmannes. Jokaisesta ryhmästä tulee yksi suunnistaja minuutin välein tapahtuvaan lähtöön. Tämän lisäksi on mahdollista ilmoittautua yhteislähtöön, joka on tuntia ennen ensimmäistä väliaikalähtöä.

Ulkopuoliset suunnistajat sijoitetaan sopiviin väleihin lähtölistalla. Hallitus toivoo, että mahdollisimman monta ulkopuolista saadaan mukaan kisaan.

Alustavasti vuoden 2018 suunnistus on 26.5.2018 ja paikkana aiemmin päätetysti Mynämäellä.

Soutu ja pyöräily: Näiden osalta mennään aiempien suunnitelmien mukaisesti. Molempien sopimukset kattavat myös vielä vuoden 2018 tapahtumat.

Soudun päivämäärä 2018 on 30.6.2018. Pyöräilyn päivämäärä 2018 päätetään myöhemmin keväällä.

Juoksu: Järjestäjät olivat esittäneet, että kilpailu käytäisiin viiden lajin mukaisin aikaeroin takaa-ajona. Pistelaskujärjestelmä ei kuitenkaan mahdollista ehdottoman tarkkaa aikaeroa lähtöön ja hallitus päätti olla hyväksymättä esitystä. Kilpailu siis suoritetaan normaaliin tapaan yhteislähtönä.

Vuoden 2018 juoksu on jo vuosikokouksessa 2016 hyväksytyn suunnitelman mukaisesti pääkaupunkijuoksu 30.9.2018.

Kaikkien vuoden 2018 edellä esitetyt päivämäärät ovat toistaiseksi alustavia. Lopullinen 2018 kalenteri päätetään seuraavassa hallituksen kokouksessa kesäkuussa.

Vuosi 2019: Luistelun, hiihdon, suunnistuksen ja juoksun osalta kisapaikat on sovittu. Soudun ja pyöräilyn osalta kilpailutus on käynnistynyt ja päätökset niistä tehdään viimeistään lokakuussa.

Vuosikokous 2017: Tämän vuoden vuosikokous päätettiin pitää Eerikkilän Urheiluopistolla Tammelassa. Aiemmin päätetyn mukaisesti kokouspäivä on 18.11. Päivä on suunniteltu perinteisen kaavan mukaiseksi eli 2 h rogaining, kokous, palkintojenjako sekä illallinen.

Markkinointiseminaarin antia: Edellä mainitusti hallitus piti pitkän ideointiseminaarin Kierroksen markkinoinnin tehostamisesta jäsenmäärän kasvattamiseksi ja mm. seuraavia ajatuksia tullaan viemään eteenpäin:

Päätettiin osallistua yhteen messutapahtumaan 2017.

Päätettiin järjestää 2020 työnimellä ”KestävyysKunkku 2020” kilpailu, jossa lajit ovat Kalevan Kierroksen lajit, mutta matkat huomattavasti pidemmät.

Päätettiin jakaa KK:n esite kaikille ulkopuolisille suunnistuksessa.

Päätettiin tarjota suunnistuksen ulkopuolisille mahdollisuutta osallistua 2017 kierrokselle jäsenmaksun (20 eur) maksamalla. Suunnistus hyväksytään taannehtivasti suoritetuksi.

Edelleen Pajulahden kanssa on tavoitteena järjestää Kalevan Kierroksen lajeihin keskittyvä valmennusleiri lokakuussa. Leiri on tarkoitettu sekä vanhoille kiertäjille että kierrosta harkitseville.

Lisäksi pyritään saamaan vuodelle 2018 mukaan kestävyysliikuntaa harrastavia julkisuuden henkilöitä, joiden kautta pystytään ylittämään perinteisen median julkaisukynnys sekä keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Ilkka, sihteeri

more