Hallituksen kanta vuosikokousaloitteisiin

Kalevan Kierroksen hallitus käsitteli kokouksessaan vuosikokoukselle jätettyjä aloitteita. Hallitus ei kannata jätettyjä kolmea aloitetta. Hallituksen perustelee kantansa vuosikokouksessa, mutta lyhyesti vastaukset aloitteisiin ovat seuraavat:

hiihto

Vuosikokousaloite 1.

Nykyinen hiihdon pisteytys lasketaan seuraavasti: Perinteisen hiihtotavan vertailuaika on saavutettu suoritusaika. Vapaan hiihtotavan vertailuaika saadaan kertomalla suoritusaika parittomina ”vapaan hiihtotavan vuosina” kertoimella 1,06 ja parillisina ”perinteisen tyylin vuosina” kertoimella 1,18. Molempien tyylien vertailuajat yhdistetään ja paras saa 1000 pistettä, johon muita aikoja verrataan. Ehdotan tätä muutettavaksi seuraavaksi: Perinteisen hiihtotavan vertailuaika on saavutettu suoritusaika. Vapaan hiihtotavan vertailuaika saadaan kertomalla suoritusaika kertoimella 1,12. Molempien tyylien vertailuajat yhdistetään ja paras saa 1000 pistettä, johon muita aikoja verrataan.

Perustelu: Hiihdon olosuhteiden vaihtelu aiheuttaa huomattavaa vaihtelua tuloksissa ja vertailussa. Vuorovuosin tapahtuva tyylien kertoimien muutos aiheuttaa lisää keinotekoista vaihtelua. Hiihdon trendi on kulkenut kohti vapaata, silti on perusteltua tukea myös perinteistä, mutta selkeällä etukäteen tiedossa olevalla kertoimella.

 

Aloitteen tekijä: Antti Rytkönen

 

Kalevan Kierros ry:n hallituksen kanta alaoitteeseen nro 1

Vajaa 10 vuotta sitten päätettiin luopua hiihdon osalta kahden 1000 pisteen antamisesta. Silloin haluttiin säilyttää mahdollisuus suorittaa Kalevan Kierros molemmilla hiihtotyyleillä. Jotta jatkossakin meillä olisi tarpeeksi kiertäjiä, niin kaksi eri tyyli tulee säilyttää myös tulevaisuudessakin. Se miksi Kierroksella on kertoimet vuorovuosin johtuu siitä, että on haluttu kaikkien kärkipään hiihtäjien olevan samalla hiihtotyylillä liikkeellä. Nyt käytössä olevat kertoimet ovat  toimineet  juuri niin kuin niiden alunperinkin ajateltiinkin toimivan. Käytännössä kaikki mahdollisimman paljon pisteitä haluavat ovat osallistuneet hiihtoon juuri sillä tyylillä, mitä kerroin suosii. Jos kerrointa muutettaisiin aloitteen mukaisesti, niin suurin osa hiihtäisi melko todennäköisesti vapaalla tyylillä. Tällöin emme tietäsi, kuka on Kalevan Kierroksen paras hiihtäjä. Olosuhteista ja reittiprofiilista riippuen toinen tyyli olisi edulisempi. Jos esimerkiksi aamulla perinteisen lähdössä olisi pakkasyön jälkeen lentokeli ja kolme tuntia myöhemmin alkava lumisade tekisi luisteluhiihdosta hitaan, ratkaistaisiinko Kalevan Kierroksen kokonaiskilpailun voitto pelkästään sillä, että joku kärkipään hiihtäjistä olisi lähtenyt liikkeelle perinteisen suksilla.

Nykyiset kertoimet eivät estä kenenkään hiihtoa perinteisellä tai vapaalla tyylillä. Jo pitkään käytössä olleet kertoimet vain ohjaavat paljon pisteitä haluavat vuorovuosin eri tyylille.

 

soutu

 

Vuosikokousaloite 2.

 

Nonathlon on sisäsoudussa käytettävä 10 eri matkan tulosten summausmenetelmä, jossa olennaisena tekijänä painotetaan sukupuolta ja ikää (sekä myös kehon painoa) siten, että kaikki mukanaolijat ovat tasa-arvoisesti ”samalla viivalla”, ilman iän tai sukupuolen antamaa etua.

Kertoimet perustuvat ergosoudun maailmanennätyksiin.

Ehdotan samanlaista menettelyä Kalevan Kierrokseen. Esitän, että tulostuksessa ovat mukana kaikki vuoden aikana hyväksytysti KK:n suorittaneet, eli vähintään neljä lajia suorittaneet. Kuusi lajia suorittaneilta pudotetaan pois kaksi huonointa pistemäärää ja vastaavasti viiden lajin suorittaneilla huomioidaan neljä parasta lajia. Sukupuolikerrointa ja ikäkäyrän mukaisia kertoimia laskettaessa ja määritettäessä käytetään kuudesta lajistamme saatavilla olevia tilastoja, lähinnä

maailmanennätyksiä mutta myös kierroksen omia tuloksia.

Nykyisin 1-2 lajia väliin jättävillä vähenee motivaatio harjoiteluun ja kisaamiseen, kun menestysmahdollisuudet olennaisesti huonontuvat. Tämän motivaatiotason kohottamiseksi ehdotan laskentapohjaksi neljää (parasta) lajia. Tällöin kaikkia hyväksyttävän vuosituloksen saavuttavia voidaan verrata keskenään tasa-arvoisesti. Tässä ikään kuin lyödään samalla iskulla kaksi kärpästä. Kaikki hyväksyttävät vuosisuoritukset ovat samassa vertailussa ja toiseksi nähdään, miten sukupuoli- ja ikäkertoimet muuttavat sijoituksia. Siten listauksesta havaitaan, kuinka moni nainen ja ikämies / -nainen on esimerkiksi 20 parhaan joukossa.

Vuosikirjassa on aiheellista näyttää vain kärkeen sijoittuvat. Nettisivuilla tulisi näkyä kaikkien kiertäjien painotetut tulokset. Tässä ”sarjattomassa”-sarjassa tulisi parhaat palkita vuosikokouksessa.

Alustavasti naiskerroin on tasoa 1.11 – 1.13 ja ikä vähentää suoritustasoa n. 1 % / vuosi.

Kalevankierroksessa ikä alkaa heikentää tuloksia vasta n. 35 vuodesta lähtien. Siten 23 – 30 (35) vuotiaiden miesten tulokset eivät muutu, eli pysyvät sellaisinaan. Lasken lähiviikkojen aikana tarkemmin kertoimet, mm. ikäkäyrän.

 

Aloitteen tekijä: Juhani Joutsenniemi

 

Kalevan Kierros ry:n hallituksen kanta alaoitteeseen nro 2

 

Pidämme hyvänä, että erilaisia iän ja osalajimäärän huomioivia pisteenlaskujärjestelmiä mietitään itse virallisen pistejärjestelmän rinnalle. Tämän tulee kuitenkin olla täydentävää ja mielenkiintoa lisäävää, eikä nykyistä järjestelmää korvaavaa. Sinällään hallitus katsoi, että tällainen voitaisiin toteuttaa ilman vuosikokouksen käsittelyäkin. Nykyisten kehitystoimenpiteiden toteuttaminen vie kuitenkin tällä hetkellä kaiken hallituksen energian. Tällaisten varjopistelaskujärjestelmien kehittämistä vastaan siis ei olla ja toivotaan, että niiden toteuttamiseen löytyisi intoa ja energiaa kiertäjien joukosta.

 

 

Vuosikokousaloite 3.

Finlandia–hiihdossa ja Sulkavan Soudussa jaetaan hiihto- ja soutuneuvoksen arvonimiä 10 vuoden suorituksista. Ehdotan Kalevan Kierrokseen vastaavanlaista titteliä. Nimenä voisi olla esimerkiksi Kunto-, Kestävyys-, Sisuneuvos tai –noomi. Kierroksessa jaetaan rintamerkki, viiri, kivi ja veljeskunnan jäsenyys tiettyjen vuosien ja suoritusten perusteella. Neuvoksen saamisen kriteeri on mahdollista asettaa varsin korkealle. Esitykseni: 200 lajisuoritusta. Ehdotukseni on jalostettava idea. Annan hallitukselle ”vapaat kädet” muokata sitä vuosikokoukselle ehdotettavaan sopivaan muotoon.

 

Aloitteen tekijä: Juhani Joutsenniemi

 

Kalevan Kierros ry:n hallituksen kanta alaoitteeseen nro 3

 

Kalevan Kierroksella on jo nyt useampia arvonimiä. Hallitus pohtii, onko olemassa sellaisia arvonimityksiä, mitkä sopisivat Kalevan Kierrokselle nykyisten lisäksi. Hallituksella ei ole vuosikokoukselle esittää uusia titteleitä.

Comments are closed.